www.rum46.dk
Workaffair Talk om "Half Being - Half Flow"
07 Jun, 2007 -
07 Jun, 2007
Elin Wikström (SE)
Foredrag

Klik på billedet og se flere billeder
> scroll down for the english version

WORKafFAIR byder alle hjerteligt velkommen til Elin Wikströms talk om projektet "Half Being - Half Flow"
- der lægger op til debat om outsourcing, forbrugerisme, etik og social ansvarlighed i tøj-og livsstilsindustrien.
Torsdag d. 7. juni kl. 19.30 i rum46, Studsgade 46

Kunstneren Elin Wikström (S) undersøger ofte sociale og økonomiske systemer og konventioner og rejser spørgsmål om konsum, magt og samhørighed. Projektet "Half Being, Half Flow" (2003-2005) rummer et stort materiale med bl.a. tekst, lyd, foto og video fra Kambodja og Tyskland, som giver indblik i både kunder og tekstilarbejderes holdninger. Elin Wikström interviewer bl.a. kunder på vej ind og ud af H & Ms butikker i Bremen og tekstilarbejdere på vej ind og ud af H & Ms produktionsfabrikker i Phnom Penh. Personerne bliver stillet spørgsmål om deres liv, fremtidsdrømme, job eller studier. Ligesom de i en række workshops også reagerer på hinandens interviews samt diskuterer etik i tøjindustrien med særligt indbudte personer.

"Half Being, Half Flow" rejser mange spørgsmål i forbindelse med globaliseringens påvirkning af produktionsforhold, menneskelige relationer, magtforhold og etisk ansvar:

- Hvad sker der, når multinationale selskaber forflytter slidsomt arbejde til lavindkomstlande for at minimere omkostninger og producere billigere varer?
- Er der nogle bånd mellem producent og konsument, mellem kunde og sælger?
- Producerer det globale verdensmarked både samhørighed og isolation?

Læs mere om Half Being, Half Flow på: http://www.umu.se/art/personal/elin_wikstrom/project/half.html

Kort om WORKafFAIR 2007
Projektet WORKafFAIR giver via seminar, udstilling og talks kritiske nedslag i forskellige problemstillinger relateret til det enkelte individ og det aktuelle værdibaserede arbejdsbegreb samt mere globale problemstillinger vedr. lighed og ulighed, magt og outsourcing. De inviterede deltagere har alle gennem stort engagement, forskning, kunstnerisk og/eller kuratorisk produktion præsenteret interessante og øjen-åbnende perspektiver på self-empowerment, rettigheder, social og etisk ansvarlighed, nye former for organisering og praksisser.

Vel mødt til Elin Wikströms talk!

Bedste hilsner fra arrangørerne af WORKafFAIR
kurator Anja Raithel og kunstner Grete Aagaard/Udstillingsstedet rum46

Udstillingsstedet rum46
Studsgade 46 8000
Århus C Denmark
Tlf +45 8620 8625
www.rum46.dk

WORKafFAIR is realized with financial support from Aarhus Amt: Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelser / The Danish Arts Council´s Comittee for Visual Arts / Fund of Cultural Developement, Department of Culture & citizen Service The Municipality of Aarhus

WORKafFAIR - english summary

Elin Wikström - Talk on Half Being, Half flow

Thursday _07.06. 2007 19.30 at rum46 Studsgade 46, 8000 Århus C Denmark
We are happy to present Elin Wikströms (S) talk on the project "Half being, Half Flow" (2003 - 2005), which opens a debate on outsourcing, consumerism, ethics and social responsiblity in the clothing life style industry.
The project "Half being, Half Flow" consists among other things of interviews with H & M customers at stores in Bremen and workers on their way in and out of H & M factories in Phnom Penh. The aim of the interviews is to portray their life and job situation, future plans and dreams. Also the interviewed Germans react to the filmed material from Cambodia and visa versa. In Bremen as well as in Phnom Penh ethics and social responsibility in the garment industry is discussed in workshops held by Elin Wikström.

Background WORKafFAIR
Based in the exhibition space rum46 the artist-curator team Anja Raithel and Grete Aagard are organising WORKafFAIR, an international project which challenges and thematises social and political conceptions of work. During 2007 we present a seminar, an exhibition, talks and conversations.

Each contributor is invited on the basis of their diverse approach to, and perspectives on, WORKafFAIRs. We believe that their research and/or artistic production, provide interesting and eye-opening perspectives to these problems; for example, by focusing on work ethics, self-empowerment, rights, social responsibility, new forms of organisation and practices.

Best regards
organisers Anja Raithel and Grete Aagaard / exhibtion place rum46

Udstillingsstedet rum46
Studsgade 46 8000
Århus C Denmark
Tlf +45 8620 8625
www.rum46.dkRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46