www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

How we Celebrate People’s History
14 Okt, 2007 -
14 Okt, 2007
Josh MacPhee (USA) fra JustSeeds
Forelæsning

Klik på billedet og se flere billeder
Josh MacPhee fra JustSeeds med forelæsningen: How we Celebrate People's History
Søndag den 14. oktober 2007 kl. 16.00 i rum46, Studsgade 46 i Århus. Det er gratis og alle er varmt velkomne!
(For the english info please scroll down)

Plakatserien "Celebrate People's History" er et fortløbende projekt, som producerer plakater, der fokuserer på vigtige øjeblikke i "folkets historie". Det gælder begivenheder, grupper eller individer, som vi bør fejre på grund af deres betydningsfulde kamp for social retfærdighed og frihed, men som i stedet er blevet begravet eller slettet i den herskende historieskrivning. Plakaterne visualiserer med andre ord vigtige modstandshandlinger af dem som har kæmpet utrætteligt for retfærdighed og sandhed.

Disse plakater er offentlig tilgængelige (fx. klistret op på gaden, hængt op i butiksvinduer og anvendt i historieundervisning) med det mål at skabe diskussion omkring vores radikale fortid - en diskussion som er afgørende for hvordan vi kan forberede os på at skabe en radikal fremtid. Projektet har desuden dannet grobund for et åbent netværk af kunstnere, som er interesseret i at skabe radikal kunst i offentlige rum.

Josh MacPhee er kunstner, kurator og aktivist og bor i øjeblikket i Troy, New York. Hans arbejde fokusere på emner som radikal politik, privatisering og offentlighed. Hans anden bog Realizing the Impossible: Art Against Authority (AK Press, co-edited with Erik Reuland) er netop udkommet. Han organiserer desuden plakatserien Celebrate People's History og er medlem af det politiske kunstnerkollektiv www.Justseeds.org.

rum46 mødte Josh MacPhee under et ophold i august på Pedagogical Factory i Chicago, og vi ser frem til at byde ham og dig/jer velkommen til en diskussion om historieskrivning, offentlighed og aktivistiske strategier i kunst.

Med venlig hilsen
rum46

How We Celebrate People's History w/ Josh MacPhee of JustSeeds'

Sunday 14.th of October 2007
in rum46,Studsgade 46 in Århus, at 4 pm.

The Celebrate People's History poster series is an on-going project producing posters that focus around important moments in "people's history." These are events, groups, and individuals that we should celebrate because of their importance in the struggle for social justice and freedom, but are instead buried or erased by dominant history. Posters celebrate important acts of resistance, those who fought tirelessly for justice and truth, and the days on which we can claim victories for the forces of freedom. These posters are posted publicly (i.e. wheatpasted on the street, put up in peoples' homes and storefront windows, and used in classrooms) in an attempt to help generate a discussion about our radical past, a discussion that is vital in preparing us to create a radical future. The project has also built a loose network of artists interested in creating radical public art as well as showcased the work of lesser known artists that want to create culture that is functional, carries a social message, and doesn't get buried at the bottom of the heap of the mainstream art world.

Josh MacPhee is an artist, curator and activist currently living in Troy, NY. His work often revolves around themes of radical politics, privatization and public space. His second book Realizing the Impossible: Art Against Authority (AK Press, co-edited with Erik Reuland) was just published. He also organizes the Celebrate People's History poster series and is part of the political art collective www.justseeds.orgRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46