www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

Release på publikationen Solidarity UNLIMITED
06 maj, 2014 -
06 maj, 2014
Anne Sofie Fogtmann DK, Anders Lundkvist DK, Brett Bloom USA, Jakob Ørsted DK, Marie Markmann, Nis Rømer Poulsen & and Jesper Dyrhauge DK, Marco Vaglieri & Filippo Pretolani Milan IT, Lana Lin & Lan-Thao Lam Vietnam/N.Y, Mikkel Bolt Rasmussen DK, 16Beaver Group N.Y, Section8 LA/KIEL G.
Avisudgivelse

Klik på billedet og se flere billeder
VI UDGIVER: SolidarityUNLIMITED?
EN RUM46 PUBLIKATION OM KUNST, MARKEDET, DEMOKRATI, RETFÆRDIGHED, FÆLLLESSKAB

Med de nyliberale strømninger fra 1980'erne og 1990'erne har vi oplevet en ekstrem dyrkning af den individualistiske frihed på bekostning af måske både ligheden og broderskabet/fællesskabet.
I Danmark har denne tendens ført til en noget-for-noget politik og et noget-for-noget fællesskab, hvor der ikke umiddelbart er plads til solidaritet i den politiske tænkning eller i den (mellem)menneskelige handling.

Dette er en tendens/udvikling, vi ikke blot ser begrænset til Danmark, men som også udspiller sig i en lang række andre vestlige lande. "Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab" er et forsøg på at etablere en modstand til den aktuelle, dominerende politiske situation.

Det demokratiske samfund er oprindeligt baseret på principperne om frihed, lighed og broderskab, hvor vanskelige de end kan være at forene.
Uden det demokratiske fællesskab, bryder demokratiet sammen. Med den noget-for-noget politik og det noge- for-noget fællesskab, der hersker, forsvinder den umiddelbare frihed eller det umiddelbare fællesskab; man bliver inkluderet eller ekskluderet i et fællesskab alt efter, hvad man som menneske har at byde på eller fra hvilken kulturel, etnisk, religiøs og social baggrund man kommer.

BIDRAGYDERE:
Anne Sofie Fogtmann DK, Anders Lundkvist DK, Brett Bloom CHICAGO, Jakob Ørsted DK, Marie Markmann, Nis Rømer Poulsen & and Jesper Dyrhauge DK, Marco Vaglieri & Filippo Pretolani Milan IT, Lana Lin & Lan-Thao Lam Vietnam/New York, Mikkel Bolt Rasmussen DK, 16Beaver Group NEW YORK, Section8 LA/KIEL G.

KÆRE VENNER OG KOLLEGAER

KOM TIL FYRAFTENSØL
ONSDAG D.  16. MAJ KL 16.30 – 18.00
I RUM46
STUDSGADE 46
DK 8000 ÅRHUS C

Bedste hilsner Rum46

DEAR FRIENDS AND COLLEGUES.

COME AND JOIN US FOR
AN AFTER-WORK BEER
THURSDAY MAY 16TH  FROM 16.30 – 18.00

IN RUM46
STUDSGADE 46
DK 8000 ÅRHUS C

RELEASE ON SolidarityUNLIMITED?
A RUM46 PUBLICATION ON ART, MARKET, DEMOCRACY, FAIRNESS, COMMUNITY.

With the new liberal stream from the 1980's and 1990's we have experienced an extreme growth of individualistic liberty - at the cost of both equality and fraternity, one could argue. In Denmark this tendency has led to a 'give-and-take-politics' and a 'give-and-take-community' with no place for solidarity in political thinking or in (and between) human actions.
This is a political tendency, which we see not only limited to Denmark, but in a long list/row of Western countries. The democratic society is originally based on the principals of liberty, equality and fraternity – however difficult they may be to unite. Without the democratic community, democracy will break down. With a ruling 'give-and-take-politics' and a 'give-and-take-community', the spontaneous liberty or the spontaneous community disappears. One becomes included or excluded in a community dependent on cultural, ethnic, religious and social background or on what you have to offer as a human.

CONTRIBUTORS:
Anne Sofie Fogtmann DK, Anders Lundkvist DK, Brett Bloom Chicago, Jakob Ørsted DK, Marie Markmann, Nis Rømer Poulsen & and Jesper Dyrhauge DK, Marco Vaglieri & Filippo Pretolani Milan IT, Lana Lin & Lan-Thao Lam Vietnam/New York, Mikkel Bolt Rasmussen DK, 16Beaver Group NEW YORK, Section8, KIEL G.

Best regards
Rum46RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46